Megjelent Debrecen Zenei támogatási programjának pályázata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni zenei élet fejlesztése, a helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljából pályázatot ír ki több kategóriában.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni zenei élet fejlesztése, a helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljából pályázatot ír ki az alábbi kategóriákban:

1. Könnyűzenei hangfelvételek készítésének és megjelentetésének támogatása

2. Könnyűzenei videoklipek készítésének és megjelentetésének támogatása

3. Könnyűzenei tevékenységre használt próbahelyiségek bérlésének támogatása

4. Tehetséges fiatal zenészek hangszervásárlásának támogatása

5. Zenei menedzsment és háttérszakmai képzés, valamint hangszeres oktatói továbbképzés költségeinek támogatása

1. KÖNNYŰZENEI HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

a) A pályázati kategória célja, hogy Debrecen zenei palettáját színesítő színvonalas, új könnyűzenei hangfelvételek jelenjenek meg és ezeket terjesszék a XXI. századi zenei piac kihívásainak megfelelő platformokon.

b) Pályázók köre: élő zenei megszólalásra (hangszeres vagy elektronikus live act) képes egy- vagy többszemélyes zenei produkciókat, zenekarokat képviselő természetes vagy jogi személyek, amennyiben a produkcióban részt vevő zenészek legalább 50%-a Debrecenben állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy debreceni tanuló, vagy a formáció igazoltan Debrecenben található állandó próbahelyiséggel rendelkezik.

c) A pályázati támogatás felhasználásával a pályázó által képviselt zenei produkció köteles:

 legalább négy, korábban meg nem jelent zeneszám professzionális minőségű rögzítését, keverését, masteringjét megvalósítani;

 a rögzített zeneszámokat szerzői vagy lemezkiadói kiadásban album vagy minialbum (EP) formátumban közzétenni;

 a közzététel során a közismert digitális zenei (streaming) platformokat terjesztésre használni (az album fizikai – CD, LP, USB stb. – megjelentetése támogatható, de nem kötelező);

 az albumhoz művészi megközelítésű borítót (artwork-öt) készíteni;

 igazolni, hogy az albummegjelenésről legalább egy rendszeresen megjelenő (frissülő) online vagy print zenei médium beszámolt;

 igazolni, hogy a hangfelvételeken szereplő zeneművek ARTISJUS-hoz történő bejelentése megtörtént.

d) A támogatás keretében az alábbi díjak, költségek számolhatók el:

 hangstúdió díja;

 keverés és mastering költsége;

 digitális zeneterjesztési platform terjesztési jutaléka vagy fix díja;

 fizikai hanghordozó (CD, LP, USB stb.) gyártási-beszerzési költsége;

 grafikai tervezés (artwork készítése);

 PR és kommunikációs költség.

e) Minimum önrész: 20%

f) Maximálisan pályázható összeg egy pályázatban: 300.000,- Ft

2. KÖNNYŰZENEI VIDEOKLIPEK KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

a) A pályázati kategória célja, hogy Debrecen zenei palettáját színesítő színvonalas, új könnyűzenei videoklipek jelenjenek meg és ezeket terjesszék a XXI. századi zenei piac kihívásainak megfelelő platformokon.

b) Pályázók köre: élő zenei megszólalásra (hangszeres vagy elektronikus live act) képes egy- vagy többszemélyes zenei produkciókat, zenekarokat képviselő természetes vagy jogi személyek, amennyiben a produkcióban részt vevő zenészek legalább 50%-a Debrecenben állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy debreceni tanuló, vagy igazoltan Debrecenben található állandó próbahelyiséggel rendelkezik.

c) A pályázati támogatás felhasználásával a pályázó által képviselt zenei produkció köteles:

 professzionális minőségű, művészi koncepcióval rendelkező videoklip készítésére vagy készíttetésére olyan hangfelvételhez (zeneszámhoz), amely igazolhatóan 2020. január 1-jét követően készült;

 az elkészült videoklip közismert internetes videó streaming platformokon történő terjesztésére;

 igazolni, hogy a videoklip megjelenéséről legalább egy rendszeresen megjelenő (frissülő) online vagy print zenei médium beszámolt;

 igazolni, hogy a videoklipben szereplő zenemű ARTISJUS-hoz történő bejelentése megtörtént.

d) A támogatás keretében az alábbi díjak, költségek számolhatók el:

 videófelvétel készítésének díja;

 vágás, digitális utómunka készítésének díja;

 audiovizuális eszközök kölcsönzésének díja;

 jelmezek és díszlet kölcsönzésének díja;

 helyszínbérleti díj;

 PR és kommunikációs költség.

e) Minimum önrész: 20%

f) Maximálisan pályázható összeg egy pályázatban: 300.000,- Ft

3. KÖNNYŰZENEI TEVÉKENYSÉGRE HASZNÁLT PRÓBAHELYISÉGEK BÉRLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

a) A pályázati kategória célja, hogy a Debrecenben működő könnyűzenei produkciók számára megkönnyítse a próbákhoz szükséges helyiségek bérlését.

b) Pályázók köre: élő zenei megszólalásra (hangszeres vagy elektronikus live act) képes egy- vagy többszemélyes zenei produkciókat, zenekarokat képviselő természetes vagy jogi személyek, amelyek igazolják, hogy a zenei produkciónak a 2019. január 1-jét követő időszakban legalább 6 nyilvános, élő zenei fellépése volt.

c) A pályázati támogatás felhasználásával a pályázó által képviselt zenei produkció köteles:

 könnyűzenei próbák lebonyolítására alkalmas, Debrecen közigazgatási területén belül található helyiség bérletére irányuló szerződés megkötésére;

 a bérelt helyiség rendszeres, rendeltetésszerű használatára;

 a támogatási szerződés időtartama alatt legalább 4 nyilvános zenei fellépés megvalósítására, melyek közül legalább kettőnek Debrecen területén kell megvalósulnia. Amennyiben élő zenei fellépés megvalósítására egy esetleges járványhelyzet miatt nincs lehetőség, a produkció köteles legalább 30 perc időtartamú videofelvétel készítésére és annak DMJV Önkormányzata részére történő ingyenes átadására a műnek a DeKult felületeken történő első nyilvános bemutatása céljából. A videofelvétel első nyilvános bemutatása és a szerzői jogokat érintő egyéb kérdésekről a felek külön felhasználási szerződést kötnek.

d) A támogatás keretében az ingatlan, ingatlanrész számlával igazolt bérleti díja számolható el.

e) Minimum önrész: nem szükséges

f) Maximálisan pályázható összeg: 90.000,- Ft/év

4. TEHETSÉGES FIATAL ZENÉSZEK HANGSZERVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

a) A pályázati kategória célja, hogy Debrecen hozzájáruljon a városban alkotó tehetséges, fiatal könnyűzenei alkotóművészek professzionális hangszerhez jutásához, ezáltal alkotói tevékenységük megkönnyítéséhez.

b) Pályázók köre: a pályázat benyújtásakor 25. életévüket nem betöltött, igazolhatóan könnyű-, jazz- vagy világzenében használt akusztikus vagy elektronikus hangszeren magas szinten játszó, Debrecenben állandó lakóhellyel rendelkező vagy Debrecenben tanuló természetes személyek, akik két, a zenei pályán legalább 10 éve hivatásszerűen dolgozó elismert szakember ajánlásával rendelkeznek.

c) A pályázati támogatás felhasználásával a pályázó köteles:

 a pályázatában pontosan, típus szerint megjelölt új vagy használt hangszer megvásárlására a támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül azzal, hogy a hangszert a vásárlástól számított 5 évig nem idegenítheti el;

 interneten nyilvánosan elérhető 1 db árajánlat bemutatásával annak igazolására, hogy a hangszer beszerzése az elérhető legkedvezőbb piaci áron történt;

 a beszerzett hangszerrel a támogatási szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül legalább 4 nyilvános zenei fellépés megvalósítására, melyek közül legalább kettőnek Debrecen területén kell megvalósulnia. Amennyiben élő zenei fellépés megvalósítására egy esetleges járványhelyzet miatt nincs lehetőség, a produkció köteles legalább 30 perc időtartamú videofelvétel készítésére és annak DMJV Önkormányzata részére történő ingyenes átadására a műnek a DeKult felületeken történő első nyilvános bemutatása céljából. A videofelvétel első nyilvános bemutatása és a szerzői jogokat érintő egyéb kérdésekről a felek külön felhasználási szerződést kötnek.

 a kiíró általi szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a hangszer meglétének igazolására.

d) A támogatás keretében a hangszervásárlás számlával igazolt költsége (használt hangszer is csak számla ellenében vásárolható a támogatás felhasználásával) számolható el.

e) Minimum önrész: 50%

f) Maximálisan pályázható összeg: a vásárolni kívánt hangszer bruttó vételárának legfeljebb 50%-a, legfeljebb 150.000,- Ft

5. ZENEI MENEDZSMENT ÉS HÁTTÉRSZAKMAI KÉPZÉS, VALAMINT HANGSZERES OKTATÓI TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

a) A pályázati kategória célja, hogy hozzájáruljon a Debrecenben működő zenei menedzserek, háttérszakemberek, valamint a könnyűzene területén oktatói tevékenységet végzők tudásbővítéséhez, továbbképzéséhez.

b) Pályázók köre: Debrecenben állandó lakóhellyel rendelkező és igazolhatóan életvitelszerűen itt élő természetes személyek, akik könnyűzenei hangszeres vagy énekoktatói képzés esetén legalább 3 éves szakmai múlttal rendelkeznek.

c) A pályázati támogatás felhasználásával a pályázó köteles:

 a támogatási szerződés aláírását követő szemeszterben az Európai Unió területén működő, akkreditált könnyűzenei menedzsment-képzésre (szakképzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú képzés) beiratkozni, és azt, a képzést végző szervezet által biztosított időn belül elvégezni, vagy

 a támogatási szerződés aláírását követő szemeszterben az Európai Unió területén működő, akkreditált, könnyűzenei háttériparági (így különösképpen hangmérnöki, hangmesteri, audiovizuális technikai, stúdiótechnikai, zenei produceri, hangszerészi stb.) képzésre (szakképzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú képzés) beiratkozni, és azt, a képzést végző szervezet által biztosított időn belül elvégezni, vagy

 a támogatási szerződés aláírását követő szemeszterben az Európai Unió területén működő, könnyűzenei hangszeres- vagy énekoktatásra irányuló akkreditált képzésre beiratkozni és azt a képzést végző szervezet által biztosított időn belül elvégezni.

d) A támogatás keretében az alábbi jogcímek számolhatók el:

 képzés számlával igazolt tandíja, képzési díj;

 utazási költség.

 A pályázati támogatás keretében hangszeres vagy ének előadói képzés tandíja nem számolható el.

e) Minimum önrész: 50%

f) Maximálisan pályázható összeg: az elvégezni kívánt képzés egy teljes évre vonatkozó tandíjának legfeljebb 50%-a , legfeljebb 100.000,- Ft

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2021. ÁPRILIS 30.
A pályázati felhívás letölthető a http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/osztondijak-palyazatok/ elérhetőségről.

Pályázni kizárólag az alábbi linken megadott online adatlapon lehet. 

 

Általános információk

Adatlap

 

A pályázatok online kitöltésével kapcsolatos, illetve szakmai kérdésekben a DEMKI – Debreceni Hangfoglaló Pont munkatársa nyújt segítséget (tel.: 06-52/532-670, email: debrecenihangfoglalopont@demki.hu  hétfő-péntek: 08:00-16:00). 

Oszd meg a bejegyzést ismerőseiddel

DEMKI

Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház

iPhone

Lorem ipsum dolor sit amet

MacBook

Sed do eiusmod tempor incididunt

iPad

Tempor incididunt ut labore et dolore