Csomópont Drogprevenciós Információs és Tanácsadó Iroda

Az Iroda megalakulásának előzményei:
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Debrecen városi drogstratégiában (2003) ajánlásként fogalmazza meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció számára mintegy módszertani központként tud működni.
2004 nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely szervezetileg a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részét képezi.

Tevékenységi terület:
Az iroda küldetése a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós szolgáltatást nyújtó tagszervezeteinek és a szolgáltatást igénybe vevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása.
A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés.
Emellett az Országos KEF honlapon a Debreceni KEF oldalának, illetve a KEF saját honlapjának /www.debkef.hu/ szerkesztése, kezelése is a feladatokhoz tartozik.

DEMKI

Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház

Demki - a mi közösségünk

Tartsuk a kapcsolatot

Cím: DEMKI Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.
I. emelet 121. iroda
Koordinátor: Meszner Gabriella I. emelet 109. iroda
Telefon: 06-30/465-10-45
E-mail: csomopontiroda@gmail.com
Honlap: www.debkef.hu
Facebook https://www.facebook.com/debkef
Fogadó óra: telefonos egyeztetés alapján

iPhone

Lorem ipsum dolor sit amet

MacBook

Sed do eiusmod tempor incididunt

iPad

Tempor incididunt ut labore et dolore